Wrong là gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
wrong
*
wrongtính tự (wrong lớn bởi vì something) không chính xác về đạo lý; sai; bậy bạ it is wrong khổng lồ steal ăn cắp là bậy it is wrong to speak ill of one"s companion nói xấu chúng ta là ko xuất sắc you were wrong to lớn take the oto without permission anh mang xe cộ mà lại ko được phnghiền là bậy he told me he had done nothing wrong hắn nói với tôi rằng hắn chẳng có tác dụng điều gì bậy bạ cả không đúng, không đúng, không chính xác my watch is wrong đồng hồ tôi sai trái he did the sum but got the wrong answer/got the answer wrong hắn có tác dụng bài xích tính cộng, nhưng mà đáp số không đúng/vấn đáp không đúng her estimate of the cost was completely wrong cô ấy lượng giá không nên hẳn sai; nhầm can you prove sầu that I am wrong? anh rất có thể chứng minh là tôi không đúng không? that"s where you"re wrong đó là nơi cơ mà anh nhầm you"re doing it the wrong way anh vẫn thao tác kia một bí quyết sai lạc the police arrested the wrong man công an bắt nhầm fan am I wrong in thinking that it"s getting cold? liệu tôi tất cả nhầm Lúc cho rằng ttránh đang rét mướt dần? we came the wrong way/took a wrong turning Shop chúng tôi đi lạc đường/rẽ nhầm chỗ khổng lồ take the wrong street đi nhầm đường lớn take the wrong train; to lớn be on the wrong train đi nhầm tàu; ngồi nhầm tàu to buy the wrong book tải nhầm sách (sai trái sách yêu cầu mua) I"m afraid you got the wrong number tôi e rằng anh đang xoay nhầm số you are wearing your jumper the wrong way round chị mặc áo len ấm nhầm đằng trước ra phía sau rồi he"s the wrong man for the job anh ta là bạn ko yêu thích hợp với các bước they live on the wrong side of town chúng ta sinh sống tại 1 khu vực không cân xứng vào thành phố (wrong with somebody / something) không chạy, lỗi, ko vận động tốt; sai trái, không được như đề xuất gồm What "s wrong with the engine? It"s making an awful noise Máy tất cả gì trục sái thế? Nó sẽ kêu lọc cọc there is something wrong with his eyes đôi mắt anh ta có gì không ổn rồi what"s wrong with you? có điều gì không đúng mang lại anh vậy? what"s wrong with telling the truth? nói thực sự thì bao gồm gì xứng đáng ngại lớn have sầu (get) hold of the wrong over of the stichồng có ý nghĩ hoàn toàn lầm; có cảm tưởng hoàn toàn lầm on the wrong foot (thể dục,thể thao) trái chân, tréo giò get (hold on) the wrong end of the stiông chồng (thông tục) hiểu lầm trọn vẹn điều người khác nóiphó từ một cách không đúng trái, chệch hướng, lầm lẫn, với công dụng không đúng you guessed wrong anh đoán không nên rồi he played the tune all wrong hắn chơi điệu không còn cả lớn vày a sum wrong làm cho không đúng một bài xích tính lạc lớn lead someone wrong dẫn ai lạc đường lớn get in wrong with someone (tự Mỹ,nghĩa Mỹ) bị ai ghét khổng lồ get someone in wrong tạo cho ai mất tín nhiệm; khiến cho ai bị đáng ghét to lớn go wrong mắc lỗi, sai trái hư, không chạy, ko làm việc đúng đắn (thiết bị móc) the television has gone wrong again chiếc ti vi lại bị lỗi rồi gặp mặt trắc trở their marriage started to go wrong when he got a job abroad cuộc hôn nhân của họ ban đầu xấu đi lúc anh ta gồm Việc làm sinh sống quốc tế get sometoàn thân wrong (thông tục) không hiểu ai; hiểu lầmdanh từ dòng xấu, tin xấu, điều không tốt, mặt xấu lớn make wrong right tạo nên dòng xấu thành tốt khổng lồ know right from wrong biết phân minh phải trái điều không đúng, điều quấy (về phương diện đạo đức); hành vi không nên, hành vi quấy to lớn put someone in the wrong đổ cái không đúng cho ai hành vi bất công, sự bất công; điều bất công they have done us a great wrong họ đã đối xử cùng với Shop chúng tôi hết sức bất công (pháp lý) điều thiệt hại, điều tổn định sợ hãi lớn vì somebody wrong làm cho sợ hãi ai in the wrong gồm lỗi two wrongs don"t make a right (tục ngữ) đừng viện cớ bào chữanước ngoài hễ tự làm cho điều gì xấu đối với ai; cư xử xấu, đối xử bất công với ai a wronged wife một bạn vợ xấu xa chụp mũ, đổ giờ xấu (đến ai) you wrong me if you think I only did it for selfish reasons anh đổ giờ xấu mang lại tôi nếu anh cho là tôi làm cho điều đó chỉ bởi vì phần nhiều lý do ích kỷ sai
*
/rɔɳ/ tính trường đoản cú xấu, không giỏi, tồi it is wrong lớn speak ill of one"s companion nói xấu chúng ta là không tốt trái, ngược in the wrong sense trái chiều, ngược the wrong side khía cạnh trái wrong side foremost ngược, trước ra sau wrong side out trái, trong ra bên ngoài wrong side up ngược, trên xuống bên dưới không đúng, bất ổn, lầm; trái lý, sai trái my watch is wrong đồng hồ thời trang tôi sai trái wrong use of a word sự cần sử dụng từ bỏ sai to lớn be wrong trái lý, sai không đúng there is something wrong with hyên ổn anh ta tất cả điều gì không ổn what"s wrong with that? được cả, không có gì không ổn buộc phải không? !to lớn be on the wrong side of forty (xem) side !to be in the wrong box (xem) box !lớn have (get) hold of the wrong kết thúc of the stick bao gồm ý suy nghĩ trọn vẹn lầm; có nhận định trọn vẹn lầm !on the wrong foot (thể dục,thể thao) trái chân, tréo giò phó tự không đúng, không ổn, không xứng đáng, bậy khổng lồ vì a sum wrong làm không nên một bài bác tính lạc khổng lồ lead someone wrong dẫn ai lạc mặt đường !khổng lồ get in wrong with someone (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị ai ghét !to lớn get someone in wrong khiến cho ai mất tín nhiệm; tạo cho ai bị ghét bỏ !khổng lồ go wrong lạc đường, lầm đường (kỹ thuật) hư, không chạy (máy) (tmùi hương nghiệp) ko chạy, thực hiện ko giỏi (nghĩa bóng) trở phải xấu, hỏng đi (nghĩa bóng) sa bổ, nhầm nhỡ danh từ tin xấu, điều ko tốt, khía cạnh xấu, loại xấu to make wrong right tạo nên chiếc xấu thành giỏi lớn know right from wrong biết biệt lập phải trái điều không đúng trái, điều bất công to lớn be in the wrong trái to put someone in the wrong đổ mẫu không nên cho ai (pháp lý) điều thiệt sợ, điều tổn sợ hãi to lớn do sometoàn thân wrong làm cho sợ ai ngoại hễ trường đoản cú làm cho sợ, làm thiệt hại (fan nào) đối đãi bất công (với người nào) chụp nón, gán cho mọi hộp động cơ không xuất sắc