Weighted average là gì

  -  

thanglongsc.com.vn chào đọc giả. Bữa nay, mình mạn phép đưa ra đánh giá chủ quan về các khái niệm tài chính qua nội dung Số bình quân gia quyền (weighted average) là gì?

Đa số nguồn đều đc cập nhật ý tưởng từ những nguồn trang web đầu ngành khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Bạn đang xem: Weighted average là gì

Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá bên dưới phản hồi


Mong bạn đọc đọc bài viết này trong phòng cá nhân để đạt hiệu quả nhấtTránh xa tất cả các thiết bị gây xao nhoãng trong việc đọc bàiBookmark lại bài viết vì mình sẽ update thường xuyên


Bình quân gia quyền được tính toán trên cơ sở trung bình những người tham gia có các vai trò khác nhau về quy mô đóng góp.


*

bình quân gia quyền

Định nghĩa

Bình quân gia quyền trong tiếng anh là bình quân gia quyền đẹp trung bình có trọng số.

Số trung bình là chỉ tiêu thể hiện mức độ điển hình của một quần thể gồm nhiều đơn vị cùng loại được xác định theo một tiêu thức nhất định.

Bình quân gia quyền là một dạng của trung bình cộng hoặc trung bình cộng, trong đó các phần tử được sử dụng trong tính toán được tính trọng số để phản ánh một thực tế là không phải tất cả các phần tử đều có tầm quan trọng như nhau.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đào Bitcoin Bằng Cpu Với Micromining, Những Tool Đào Coin Bằng Cpu Và Gpu Phổ Biến

Thiên nhiên

Bình quân gia quyền được tính toán trên cơ sở trung bình những người tham gia có quy mô đóng góp khác nhau.

– Không thích bình quân gia quyền, trung bình đơn giản được tính toán trên cơ sở lấy trung bình các thành phần có cùng kích thước (tần suất) vai trò.

Công thức xác định và vai trò của bình quân gia quyền

Công thức xác định

Với mỗi biến xTôi có trọng lượng / tần số tương ứng wTôi. Bình quân gia quyền được xác định theo công thức:

Trung bình Gia quyền = (xTôi.wTôi) / wTôi

Phía trong

xTôi là giá trị của biến quan sát

wTôi là trọng số hoặc tần số của biến quan sát

Bình quân gia quyền thường được sử dụng trong chỉ số giá để phản ánh tỷ xác định tỷ lệ phần trăm ngân sách của người tiêu dùng đã chi cho các hàng hóa khác nhau để xác định mức tăng trung bình của giá cả.

Ví dụ

Giả sử mức sống của người tiêu dùng được thể hiện bằng ba hàng hóa điển hình A, B và C mà anh ta mua. Trong thời gian nghiên cứu, giá của ba loại hàng hóa này lần lượt tăng 35%, 10% và 45%.

Xem thêm: Hướng Dẫn Mua Cổ Phiếu - Cách Mua Cổ Phiếu Ở Việt Nam

Nếu một người tiêu dùng sử dụng tất cả thu nhập của mình để mua ba hàng hóa theo tỷ lệ lần lượt là 20%, 50% và 30%, nhưng chúng ta bỏ qua thực tế này và tính giá trị trung bình bằng cách cộng các mức giá với nhau, sau đó chia cho 3 (tức là không có trọng số):

(35% + 10% + 45%) / 3 = 30%

Kết quả cho thấy mức tăng giá trung bình là 30%. Nhưng kết quả sẽ khác nếu chúng ta tính giá trị trung bình có trọng số:

35 x 20% + 10 x 50% + 45 x 30% = 25,5%

Bình quân gia quyền là một trung bình đại diện hơn cho sự gia tăng giá, bởi vì nó không chỉ là sự gia tăng giá của mỗi hàng hóa, mà còn tỷ Trọng lượng hoặc trọng lượng của giá cũng được tính đến.