Tỷ Giá Yên Việt

  -  

Chuyển thay đổi Yên Nhật (¥) (JPY) cùng VNĐ (VNĐ)

Đơn vị chi phí tệ nước Nhật sử dụng là Yên Nhật (JPY). Tỷ giá bán Yên Nhật vừa đủ từ bây giờ là 1 JPY = 207.07 VND.Tỷ giá 1 man (一万 tuyệt 10.000 Yên) là 2.070.700,00 VND.


(*) Các bank bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, Ngân hàng Quốc Dân NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacomngân hàng, Saigonngân hàng, SCB, SeABank, SHB, Techcomngân hàng, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Bảng tỷ giá chỉ Yên Nhật (¥) (JPY) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá chỉ Yên Nhật (¥) mới nhất hôm nay trên những bank.Ở bảng so sánh tỷ giá chỉ bên dưới, quý hiếm màu sắc xanh đã tương ứng với giá cao nhất; màu sắc đỏ tương ứng với cái giá tốt nhất trong cột.


Ngân hàngMua tiền mặtMua gửi khoảnBán chi phí mặtBán gửi khoản
ABBank202,69203,50211,09211,72
ACB205,42206,46210,37210,37
Agribank204,40205,22209,68
Bảo Việt203,30211,26
BIDV202,26203,48211,50
CBBankwebsite giáthanglongsc.com.vnwebgiá.com
Đông Áwebgiá bán.comxem trên thanglongsc.com.vnwebsite giáweb giá
Eximbankthanglongsc.com.vnweb giáxem trên thanglongsc.com.vn
GPBankthanglongsc.com.vnthanglongsc.com.vn
HDBankwebsite giáxem trên thanglongsc.com.vnwebgiá.com
Hong Leongwebsite giáweb giáthanglongsc.com.vn
HSBCthanglongsc.com.vnwebgiá chỉ.comthanglongsc.com.vnwebgiá bán.com
Indovinawebgiá chỉ.comweb giáwebsite giá
Kiên Longthanglongsc.com.vncoi tại thanglongsc.com.vnthanglongsc.com.vn
Liên Việtweb giácoi tại thanglongsc.com.vncoi tại thanglongsc.com.vn
MSBwebsite giáthanglongsc.com.vn
MBthanglongsc.com.vnweb giáthanglongsc.com.vnthanglongsc.com.vn
Nam Áthanglongsc.com.vnwebgiá bán.comwebgiá chỉ.com
NCBthanglongsc.com.vnwebgiá bán.comwebsite giáthanglongsc.com.vn
OCBxem tại thanglongsc.com.vnthanglongsc.com.vnweb giáthanglongsc.com.vn
OceanBankthanglongsc.com.vnwebsite giáxem trên thanglongsc.com.vn
PGBankthanglongsc.com.vnwebgiá chỉ.com
PublicBankwebgiá bán.comcoi tại thanglongsc.com.vnwebsite giáthanglongsc.com.vn
PVcomBankwebgiá bán.comthanglongsc.com.vncoi trên thanglongsc.com.vnwebsite giá
Sacombankthanglongsc.com.vnxem trên thanglongsc.com.vnwebsite giáthanglongsc.com.vn
Saigonbankwebgiá.comthanglongsc.com.vnthanglongsc.com.vn
SCBwebsite giáthanglongsc.com.vnxem trên thanglongsc.com.vnwebgiá bán.com
SeABankweb giáweb giáthanglongsc.com.vnwebgiá bán.com
SHBwebsite giáthanglongsc.com.vncoi trên thanglongsc.com.vn
Techcombankthanglongsc.com.vnwebgiá bán.comcoi trên thanglongsc.com.vn
TPBthanglongsc.com.vnthanglongsc.com.vnthanglongsc.com.vn
UOBxem trên thanglongsc.com.vnthanglongsc.com.vnthanglongsc.com.vn
VIBwebgiá bán.comwebgiá chỉ.comwebgiá chỉ.com
VietABankwebgiá chỉ.comthanglongsc.com.vnweb giá
VietBankwebgiá chỉ.comweb giáthanglongsc.com.vn
VietCapitalBankwebgiá chỉ.comthanglongsc.com.vnthanglongsc.com.vn
Vietcombankthanglongsc.com.vnwebgiá chỉ.comwebsite giá
VietinBankwebgiá.comthanglongsc.com.vnwebgiá.com
VPBankxem tại thanglongsc.com.vnwebgiá bán.comwebsite giá
VRBthanglongsc.com.vnweb giáwebsite giá

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá bán JPY trên 40 ngân hàng sống trên, thanglongsc.com.vn xin bắt tắt tỷ giá bán theo 2 nhóm bao gồm như sau:

Ngân hàng mua Yên Nhật (¥) (JPY)

+ Ngân sản phẩm UOB vẫn mua chi phí mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 201,14 VND

+ Ngân mặt hàng PVcomBank sẽ tải giao dịch chuyển tiền Yên Nhật (¥) với giá tốt tốt nhất là: 1 JPY = 202,93 VND

+ Ngân mặt hàng VietBank vẫn download tiền mặt Yên Nhật (¥) với cái giá tối đa là: 1 JPY = 205,65 VND

+ Ngân mặt hàng Sacomngân hàng đang tải chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá tối đa là: 1 JPY = 206,93 VND

Ngân hàng bán Yên Nhật (¥) (JPY)

+ Ngân hàng Đông Á hiện tại đang bán chi phí phương diện Yên Nhật (¥) với giá tốt độc nhất là: 1 JPY = 208,70 VND

+ Ngân hàng Đông Á hiện tại đang bán chuyển tiền Yên Nhật (¥) với giá tốt duy nhất là: 1 JPY = 209,00 VND

+ Ngân hàng MB Bank đang bán tiền phương diện Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 213,85 VND

+ Ngân hàng quân đội hiện tại đang bán giao dịch chuyển tiền Yên Nhật (¥) với cái giá tối đa là: 1 JPY = 213,85 VND