Thuật Toán Brute Force

  -  

Giới thiệu về bài bác toán thù tìm kiếm kiếm mẫu mã, string: https://thanglongsc.com.vn/mot-so-thuat-toan-tim-kiem-mau, tìm tìm mẫu với thuật toán thù search tìm Brute Force, Brute Force trong Java

Lần lượt xét từng địa điểm i trong xâu ký tự nơi bắt đầu tự 0 đến n-m, đối chiếu y cùng với x<0…m-1> bằng cách xét từng cặp ký kết từ một và đưa ra kết quả tra cứu kiếm.

Đặc điểm:

Thực hiện tại trái qua phảiKhông có trộn tiền xử líĐộ phức hợp O(mn)

Input:

Xâu chủng loại x=(x0,x1,…,xm-1) độ lâu năm mXâu văn uống bản: y= (y0, y1,…, yn-1) độ dài n

Ouput: tất cả các vị trí của x vào y

Cài đặt thuật toán:

public class BruteForce public static void search(char<> x, char<> y) int m = x.length; int n = y.length; System.out.print("Các vị trí xuất hiện trong vnạp năng lượng bạn dạng của xâu mẫu mã là: "); for (int j = 0; j = m - 1) System.out.print(j + " "); } public static void main(String<> args) search("GCAGAGAG".toCharArray(), "GCATCGCAGAGAGTTATACAGTACG".toCharArray()); }Kiểm nghiệm thuật toán:

*
*
*
*
*
*
*
Bạn đang xem: Thuật toán brute force

This entry was posted in Algorithm & tagged algorithm, demo, java, pattern searching. Bookmark the permalinks.

Điều hướng bài viết


← Thuật toán thù tra cứu tìm Rabin Karp
Thuật toán tìm kiếm Not So Naive →


Xem thêm: Những Trang Đào Bitcoin Uy Tín Miễn Phí Mà Bạn Cần Biết, 7 Trang Cho Phép Kiếm Bitcoin

*

Algorithm

Chuyên mục
Xem thêm: Bão Wall Trên Facebook Là Gì (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

*
*