THUẬT TOÁN BRUTE FORCE

  -  

Giới thiệu về bài toán tìm kiếm mẫu, string: https://thanglongsc.com.vn/mot-so-thuat-toan-tim-kiem-mau, tìm kiếm mẫu với thuật toán tìm kiếm Brute Force, Brute Force trong Java

Lần lượt xét từng vị trí i trong xâu ký tự gốc từ 0 đến n-m, so sánh y với x<0…m-1> bằng cách xét từng cặp ký tự một và đưa ra kết quả tìm kiếm.

Đặc điểm:

Thực hiện trái qua phảiKhông có pha tiền xử líĐộ phức tạp O(mn)

Input:

Xâu mẫu x=(x0,x1,…,xm-1) độ dài mXâu văn bản: y= (y0, y1,…, yn-1) độ dài n

Ouput: tất cả các vị trí của x trong y

Cài đặt thuật toán:

public class BruteForce { public static void search(char<> x, char<> y) { int m = x.length; int n = y.length; System.out.print("Các vị trí xuất hiện trong văn bản của xâu mẫu là: "); for (int j = 0; j = m - 1) { System.out.print(j + " "); } } } } public static void main(String<> args) { search("GCAGAGAG".toCharArray(), "GCATCGCAGAGAGTTATACAGTACG".toCharArray()); }}Kiểm nghiệm thuật toán:

*
*
*
*
*
*
*
Bạn đang xem: Thuật toán brute force

This entry was posted in Algorithm and tagged algorithm, demo, java, pattern searching. Bookmark the permalink.

Điều hướng bài viết


← Thuật toán tìm kiếm Rabin Karp
Thuật toán tìm kiếm Not So Naive →


Xem thêm: Những Trang Đào Bitcoin Uy Tín Miễn Phí Mà Bạn Cần Biết, 7 Trang Cho Phép Kiếm Bitcoin

*

Algorithm

Chuyên mục
Xem thêm: Bão Wall Trên Facebook Là Gì (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

*
*