SLOTH LÀ GÌ

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú thanglongsc.com.vn.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tín.
Bạn đang xem: Sloth là gì

Sloths have sầu very poor eyesight and hearing, và rely almost entirely on their senses of touch and smell lớn find food.
Osteoderms are uncommon in mammals, but do occur in many xenarthrans (glyptodonts, armadillos, ground sloths).
Lianas also provide access routes in the forest canopy for many arboreal animals, including ants and many other invertebrates, lizards, rodents, sloths, monkeys, và lemurs.
Three-toed sloths are predominantly diurnal, although they can be active sầu at any hour of the day, while two-toed sloths are nocturnal.
Male three-toed sloths are attracted khổng lồ females in estrus by their screams echoing throughout the canopy.
Mammals are rare but there are still wildcats, wilddogs, sagui monkeys, sloths, skunks, deer, capivara và bats.
On the island, the park protects forests, mangroves, monkeys, sloths, caiman, crocodile, and 28 species of amphibians and reptiles.
Despite sloths" apparent defenselessness, predators vì not pose special problems: sloths blover in with the trees &, moving only slowly, vị not attract attention.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu lộ ý kiến của những biên tập viên thanglongsc.com.vn thanglongsc.com.vn hoặc của thanglongsc.com.vn University Press hay của những nhà cấp giấy phép.
*Xem thêm: " Down The Line Là Gì ? Down The Line Nghĩa Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn thanglongsc.com.vn English thanglongsc.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Kiếm Tiền Olymp Trade Hơn 450$ Trong 3 Lệnh Giao Dịch Đầu Năm

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message