Share option là gì

  -  
a special agreement that gives an employee the right lớn buy company shares for a particular price by a particular date, sometimes offered as a reward or instead of pay:


Bạn đang xem: Share option là gì

If employee tóm tắt options are cashed in early, you may thua kém the income tax break that the options normally carry.
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ thanglongsc.com.vn.Học các tự bạn cần tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


*

*

*

*Xem thêm: Thông Tin Tỷ Giá Usd Shinhan Bank America, Shinhan Bank America

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập thanglongsc.com.vn English thanglongsc.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Ebit Và Ebitda Margin Là Gì ? Sự Khác Biệt Giữa Ebit Và Ebitda Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語