Peering Là Gì

  -  
the way that separate internet networks are connected so that users of the different networks can communicate freely with each other and nội dung can be exchanged. Peering is voluntary on the part of the network owners and không tính phí lớn users.


Bạn đang xem: Peering là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú thanglongsc.com.vn.Học những từ bạn cần giao tiếp một bí quyết sáng sủa.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép


Xem thêm: Điện Thoại Decoin Bán Ở Đâu ? Mua Tercodin Codein Base Của Công Ty Uphace Ở Đâu

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập thanglongsc.com.vn English thanglongsc.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Vnd Hay Vnđ Hay Vnd Hay Vnđ Hay Vnd Hay Vnđ Hay Vnd, Vnđ Hay Vnd

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語