Newbie, Noob, N00B Nghĩa Là Gì? Ý Nghĩa Trong Game, Ngành Nghề Khác

  -  
someone who has just started doing something, especially playing a computer game or using a type of software, and so does not know much about it


Bạn đang xem: Newbie, noob, n00b nghĩa là gì? ý nghĩa trong game, ngành nghề khác

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ thanglongsc.com.vn.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tín.


Các quan điểm của những ví dụ ko diễn đạt cách nhìn của những biên tập viên thanglongsc.com.vn thanglongsc.com.vn hoặc của thanglongsc.com.vn University Press hay của những công ty cấp phép.
*

*

*

*Xem thêm: Bidv Smartbanking Là Gì? Cách Đăng Ký Smart Banking Bidv Online

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn thanglongsc.com.vn English thanglongsc.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Làm Sao Để Mua Cổ Phiếu Hiệu Quả 2021, Mua Cổ Phiếu Như Thế Nào

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語