NỘI QUY

  -  
Website thanglongsc.com.vn là Sảnh đùa vui chơi cho những người yêu công nghệ với kiến thức. Là khu vực đưa về hầu hết đọc biết, đa số thông tin tiên tiến nhất về công nghệ năng lượng điện tử, điện tự động hóa, technology công bố, viễn thông cùng công bố lẫn nhau mọi thành công kỹ thuật tiên tiến nhất. Để rời hầu hết hiểu nhầm đáng tiếc bọn họ sẽ :

Không bàn vụ việc tương quan mang lại thiết yếu trị.
Không bàn vụ việc tương quan cho tôn giáo.
Không đả kích cá thể giỏi tổ chức như thế nào.
Không làm địa điểm đàm phán giao thương những sản phẩm không trực thuộc những phạm trù trang web.
Bài viết hoặc tư liệu để viết bài bác bắt buộc gồm mối cung cấp dẫn nếu như chưa phải là chế tạo của bạn..