NEWS ANCHOR LÀ GÌ

  -  
2 Thông dụng2.1 Danh từ3 Chulặng ngành3.1 Cơ khí & công trình3.2 Toán & tin3.3 Xây dựng3.4 Kỹ thuật chung3.5 Kinc tế3.6 Địa chất4 Các từ bỏ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /ˈæŋkər/

Thông dụng

Danh từ

(sản phẩm hải) chiếc neo, mỏ neo

hình thái từ

Chuim ngành

Cơ khí & công trình

bắt chặt bằng neo

Toán thù & tin

mẩu neo

Giải ham mê VN: Được sử dụng ví dụ như là 1 thẻ trong tài liệu HTML nhằm định nghĩa một trong những phần tử như là 1 links đến một phần tử khác trong thuộc tư liệu tốt vào một tài liệu không giống...

Bạn đang xem: News anchor là gì

Xây dựng

neo/mỏ neo

Giải thích EN: A means by which something is held firmly in place; specific uses include:1. a tie rod connecting a retaining wall to lớn an anchor blochồng.a tie rod connecting a retaining wall to an anchor bloông chồng.2. the entire assembly of tie rod & anchor bloông chồng.the entire assembly of tie rod và anchor blochồng.

Giải thích hợp VN: Một phương pháp để hoàn toàn có thể giữ lại vững chắc một thứ tại một nơi cố định.Cách thực hiện sệt biêt : 1. cọc neo, một bộ phận nối đồ dùng đề xuất giữ chặt với cùng 1 khối dùng để giữ. 2 Toàn cỗ khối hệ thống cọc neo và khối hận dùng để duy trì vật dụng neo.

Xem thêm: Quên Mật Khẩu Ipay Vietinbank Trên Điện Thoại Thì Làm Gì? Quên Mật Khẩu Ipay Vietinbank Phải Làm Sao

Kỹ thuật thông thường

dòng neo

Giải phù hợp EN: A means by which something is held firmly in place; specific uses include: a piling or blochồng that serves as the base of a guy wire or similar tư vấn for holding building structures in place..

Giải phù hợp VN: A means by which something is held firmly in place; specific uses include: a piling or block that serves as the base of a guy wire or similar tư vấn for holding building structures in place..

Xem thêm: #1 Bán Cắt Lỗ Là Gì ? #1 Bán Cắt Lỗ Bất Động Sản Là Gì

cọc neo neo

Giải say mê VN: Cần giỏi cọc định vị.

nút cuối nút nước ngoài vi mấu neo mỏ neo thả neo vật dụng neo

Kinch tế

mẫu neo

Địa chất

chiếc neo, đinc móc, thanh neo, vày neo, vì chưng treo, bởi anke

Các từ bỏ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounballast , bower , comfort , defense , fastener , foothold , grapnel , grappling iron , grip , hold , hook , kedge , mainstay , mooring , mud hook , pillar , protection , safeguard , security , staff , stay , support , (small) kedge , crown , drogue , grapline , hawse , hawser , killichồng , killochồng verbattach , berth , catch , dock , drop , fasten , fix , imbed , make port , moor , plant , secure , stay , tie , tie up , ballast , bind , connect , grapnel , hook , killick , newscaster , rivet , safeguard , tư vấn , trip , weigh

Từ trái nghĩa

verbdetach , let go , loosen , unfasten