Moving on là gì

  -  

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ thanglongsc.com.vn.Học những từ bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.
Bạn đang xem: Moving on là gì

lớn start a new activity or job, especially after you have spent a long time doing a previous activity or job:
*

a type of dance in which the rhythm is kept by the noise of the dancer"s shoes on the floor

Về vấn đề này
*

*

*Xem thêm: Cách Chọn Giờ Giao Dịch Forex ( Khung Giờ Giao Dịch Forex Theo Giờ Việt Nam 2021

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập thanglongsc.com.vn English thanglongsc.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Kiểm Tra Giao Dịch Usdt - &Ndash Coineal Support Center

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message