Market Price Là Gì

  -  
Giá thị trường (tiếng Anh: Market price) là giá hàng hóa, dịch vụ hình thành do các nhân tố chi phối và vận động của thị trường quyết định tại một thời điểm, địa điểm nhất định. Việc khảo sát, thu thập giá thị trường phải tuân thủ qui định pháp luật.

Giá thị trường (Market price)

Giá thị trường - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Market price.

Bạn đang xem: Market price là gì

Luật giá năm 2012 qui định: "Giá thị trường là giá hàng hóa, dịch vụ hình thành do các nhân tố chi phối và vận động của thị trường quyết định tại một thời điểm, địa điểm nhất định."

Nguyên tắc, phương pháp khảo sát, thu thập thông tin giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

Nguyên tắc khảo sát, thu thập thông tin giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

- Khách quan, kịp thời, là giá thực mua, thực bán phổ biến trên thị trường tại thời điểm thu thập thông tin. Trường hợp thu thập theo giá đăng kí hoặc giá kê khai thì phải chú thích rõ mức giá gắn với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tương ứng.

- Đúng địa điểm cần báo cáo giá và thời điểm báo cáo giá thị trường.

- Khu vực khảo sát thu thập giá thị trường phải là những nơi có hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên, ổn định, đại diện cho khu vực thành thị, nông thôn tại tỉnh, thành phố.

- Phân định rõ giá khảo sát, thu thập là giá bán buôn, giá bán lẻ, giá kê khai hay giá đăng kí; chú thích rõ thông tin về các yếu tố khác liên quan như: thuế giá trị gia tăng (nếu có), giá bán tại cửa hàng, nơi sản xuất, giá bán tới địa điểm người mua (nơi giao hàng), tính đặc thù thị trường.

Xem thêm: Hướng Dẫn Nạp Tiền Vào Zalo Pay Bằng Thẻ Điện Thoại, Cách Dùng Tiền Mặt Nạp Tiền Vào Zalo Pay

Phương pháp thu thập thông tin giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

- Phương pháp khảo sát, thu thập thông tin trực tiếp: Cán bộ thị trường trực tiếp đến các nhà máy sản xuất, chế biến; trung tâm bán buôn, chợ đầu mối; các trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ; các cơ sở giáo dục đào tạo (đối với dịch vụ đào tạo); các cơ sở khám chữa bệnh (đối với dịch vụ khám chữa bệnh), để khảo sát, thu thập thông tin.

- Phương pháp thu thập thông tin gián tiếp: Cơ quan báo cáo giá thị trường có công văn yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cung cấp thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục báo cáo giá thị trường; hoặc tổ chức tổng hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết quả thống kê đăng kí, kê khai giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; hoặc giá do cơ quan báo cáo giá thị trường mua thông tin. Trong trường hợp này, phải chú thích rõ nguồn thông tin.

Cơ quan, tổ chức báo cáo giá thị trường

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục Quản lí giá - Bộ Tài chính.

Xem thêm: Mua Ban Nick Cf Đột Kích - Shop Acc Bán Acc, Random Vip Shoptienzombie

- Phòng Tài chính - kế hoạch cấp huyện thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Sở Tài chính tham mưu trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ báo cáo giá thị trường cho các đơn vị có liên quan. (Theo Thông tư 116/2018/TT-BTC qui định chế độ báo cáo giá thị trường)