MÃ BƯU CHÍNH 63 TỈNH THÀNH VIỆT NAM (ZIP POSTAL CODE) 2020

  -  

Nhập Danh bạ Địa chỉ Cá nhân và Công ty

Xem lại bảng định dạng tệp nhập đối với các tệp nhập vào danh mục địa chỉ. Tất cả các tệp phải được lưu với đuôi .csv với dấu phẩy làm dấu phân tách trường. Sử dụng dấu phẩy để phân cách thông tin cho mỗi trường. Nếu trường này trống, dấu phẩy là bắt buộc để "bỏ qua" tới trường tiếp theo. Do đó, định dạng có thể chứa nhiều dấu phẩy liên tiếp không cách nhau, như được minh họa trong mẫu "chỉ các trường bắt buộc" dưới đây.

Bạn đang xem: Mã bưu chính 63 tỉnh thành việt nam (zip postal code) 2020

Lưu ý: Nhiều tệp được nhập có giới hạn được nêu trong Lưu ý để Nhập Tệp Hiệu quả.

Bản ghi mẫu với tất cả các trường:TestCompany,TestNickname,JoeTester,123 Main Street, Tầng 4, Pḥng Kế toán,Atlanta,GA,30350,US,770-555-1234,1234,joe
company.com,770-555-4321,1,1234567891,0Bản ghi mẫu với chỉ các trường bắt buộc:TestCompany,,,123 Main Street,,,Atlanta,GA,30350,US,,,,,

Lưu ý: Không bao gồm các tiêu đề cột. Bạn cũng nên lưu bố trí tệp xuất này để dùng về sau.


Định dạng Tệp đối với Danh bạ Địa chỉ Cá nhân và Công ty

Tên Trường

Loại Trường

Độ dài Trường Tối đa

Bắt buộc

Giá trị Hiệu lực

Tên hoặc Công Ty

Các ký tự chữ và số

35

Địa chỉ Công ty hoặc Tên

Tên hiệu

Các ký tự chữ và số

35

Không

Từ định danh được dùng để lưu và lấy lại địa chỉ (nội dung miêu tả Danh mục Địa chỉ)

Liên hệ

Các ký tự chữ và số

35

Không

Tên liên lạc của người nhận

Địa chỉ 1

Các ký tự chữ và số

35

Địa chỉ phố của người nhận

Địa chỉ 2

Các ký tự chữ và số

35

Không

Thông tin địa chỉ bổ sung (pḥng, tầng, căn hộ)

Địa chỉ 3

Các ký tự chữ và số

35

Không

Thông tin địa chỉ bổ sung (pḥng)

Thành phố

Các ký tự chữ và số

30

Thành phố của người nhận

Tiểu Bang/Tỉnh

Các ký tự chữ và số

5

Điều kiện

Tiểu bang hoặc Tỉnh của người nhận ở Hoa Kỳ và Canada; xem bảng Tiểu bang/Tỉnh để có mă hợp lệ. Yêu cầu đối với các địa chỉ ở Hoa Kỳ và Canada.

Xem thêm: Biểu Đồ Giá Vàng Năm 2015 - Thống Kê Giá Vàng Việt Nam Qua Các Năm

Mã Bưu điện

Các ký tự chữ và số

9

Điều kiện

Mă bưu điện của người nhận; sẽ có hiệu lực ở Hoa Kỳ và Canada

Quốc gia

Các ký tự chữ và số

2

Nước của người nhận; xem bảng mã quốc gia hoặc lãnh thổ cho mã hợp lệ

Điện thoại

Các ký tự chữ và số

15

Không

Số điện thoại của người nhận

Số máy lẻ

Các ký tự chữ và số

4

Không

Số máy lẻ của người nhận

Địa Chỉ Email

Các ký tự chữ và số

50

Không

Địa chỉ e-mail của người nhận; ví dụ: jdoe
somecompany.com

Số fax

Số

15

Không

Số fax của người nhận

Địa Chỉ Cư Trú

Số

1

Chỉ nhập 1 nếu địa chỉ của Người nhận là gia cưNhập 0 đối với địa chỉ phi gia cư

ID Địa điểm

Các ký tự chữ và số

10

Không

Hãy sử dụng mã định danh riêng được tạo bởi quản trị viên Quantum View này để chỉ ra bộ phận nhận trong tòa nhà có nhiều khu vực nhận hàng.

Dấu hiệu Người nhận

Số

1

Không

Nhập 1 nếu địa chỉ là địa chỉ người nhận có thể lập hóa đơnNhập 0 nếu địa chỉ không phải là địa chỉ người nhận có thể lập hóa đơn

Tài khoản thanglongsc.com.vn của Người nhận

Các ký tự chữ và số

10

Không

Số tài khoản thanh toán bên thứ ba
Mã ZIP Tài khoản thanglongsc.com.vn của Người nhận

Các ký tự chữ và số

9

Điều kiện

Nếu số Tài khoản thanglongsc.com.vn của Người nhận được cung cấp và nếu nước của Người nhận yêu cầu mã bưu chính
Dấu hiệp Hộp thư Bưu điệnSố1

Điều kiện

Chỉ nhập 1 nếu địa chỉ là Hộp thư Bưu điện; Nhập 0 nếu không phải là địa chỉ Hộp thư Bưu điện

Nhập Danh bạ Địa chỉ Quốc tế thanglongsc.com.vn WorldShip

Để nhập danh bạ Địa chỉ Quốc tế WorldShip vào CampusShip, bạn sẽ cần làm theo các bước sau:

Trong phần tệp xuất của danh bạ Quốc tế WorldShip, chọn Người nhận là thông tin xuất.Chọn "dấu phẩy" là dấu phân cách duy nhất.Chọn "ghi đè", không ghi thêm.Chỉ chọn các trường sau theo thứ tự cụ thể như sau.Công ty hoặc Tên, Địa chỉ 1, Địa chỉ 2, Địa chỉ 3, Thành phố, Quốc gia, Mã bưu chính, Tiểu bang/Tỉnh, Địa chỉ Gia cư, Số điện thoại, Mã địa điểm, Địa chỉ emailLưu ý: Không bao gồm các tiêu đề cột. Bạn cũng nên lưu bố trí tệp xuất này để dùng về sau.Xuất tệp.Mở tệp .txt được tạo và xác nhận rằng bố cục tệp chính xác. Chỉ nên xuất hiện dấu phẩy. Không được phép có dấu ngoặc kép hoặc dấu chấm phẩy.Đóng tệp và không lưu thay đổi.Đổi phần mở rộng của tệp từ .txt sang .csv.Nhập tệp .csv vào CampusShip. Lưu ý: Hãy nhớ chọn WorldShip International là định dạng tệp xuất.
định dạng tệp nhập địa chỉ Worldship

Tên Trường

Loại Trường

Độ dài Tối đa của Trường

Bắt buộc

Giá trị Hiệu lực

Xem lại bảng định dạng tệp nhập đối với các tệp nhập vào danh mục địa chỉ được tạo ra với định dạng thanglongsc.com.vn WorldShip. Tất cả các tệp phải được lưu với phần nới rộng .csv với dấu phẩy làm dấu phân tách trường trước khi bạn có thể nhập chúng.

Xem thêm: Kelly Formula Là Gì ? Những Đặc Điểm Cần Lưu Ý Kelly Formula Là Gì

Tên hoặc Công Ty

Các ký tự chữ và số

35

Tên công ty người nhận

Liên hệ

Các ký tự chữ và số

35

Không

Tên liên lạc tại địa chỉ Người nhận

Địa chỉ 1

Các ký tự chữ và số

35

Ḍng đầu tiên của địa chỉ Người nhận

Địa chỉ 2

Các ký tự chữ và số

35

Không

Ḍng thứ hai của địa chỉ Người nhận

Địa chỉ 3

Các ký tự chữ và số

35

Không

Ḍng thứ ba của địa chỉ Người nhận

Thành phố

Các ký tự chữ và số

30

Thị trấn hoặc thành phố của người nhận

Quốc gia

Các ký tự chữ và số

2

Nước/Lănh thổ của Người nhận

Mã Bưu điện

Các ký tự chữ số hoặc Số

9

Điều kiện

Mă bưu điện của người nhận

Tiểu Bang/Tỉnh

Các ký tự chữ và số

5

Điều kiện

Tiểu bang, tỉnh, hoặc nước của Người nhận

Địa Chỉ Cư Trú

Số

1

Được sử dụng nếu người nhận ở tại địa chỉ nhà riêng. 1 = Nhà riêng 0 = Không phải Nhà riêng

Điện thoại

Số

15

Điều kiện

Baắt buộc đối với điểm đến quốc tế và dịch vụ Giao hàng Sáng sớm Ngày hôm sau bằng Đường hàng không thanglongsc.com.vn

ID Địa điểm

Các ký tự chữ và số

10

Không

Hãy sử dụng mã định danh riêng được tạo bởi quản trị viên Quantum View này để chỉ ra bộ phận nhận trong tòa nhà có nhiều khu vực nhận hàng.

Địa Chỉ Email

Các ký tự chữ và số

50

Không

Địa chỉ e-mail nơi một địa chỉ e-mail được gửi để thông báo cho khách hàng rằng lô hàng đã được gửi. Với Nhãn Trả hàng Điện tử, đây là địa chỉ e-mail nơi thanglongsc.com.vn gửi nhãn