LIB LÀ GÌ

  -  
liberation : used especially in informal names of organizations that try khổng lồ remove sầu the disadvantages experienced by particular groups within society:


Bạn đang xem: Lib là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ thanglongsc.com.vn.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tín.


Most of the expensive sầu and often very unnecessary actions are lib actions which involve sầu enormous costs.
Các cách nhìn của những ví dụ không thể hiện cách nhìn của các biên tập viên thanglongsc.com.vn thanglongsc.com.vn hoặc của thanglongsc.com.vn University Press giỏi của các bên cấp phép.
*

*

*

*Xem thêm: Chỉ Số P/B Là Gì ? Có Ý Nghĩa Như Thế Nào Cho Các Nha Đầu Tư?

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn thanglongsc.com.vn English thanglongsc.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Ví Dụ Về Đòn Bẩy Là Gì? Lấy Ví Dụ? Đòn Bẩy Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語