HUSKY LÀ GÌ

  -  

Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ thanglongsc.com.vn.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Husky là gì

When he speaks with a husky voice one realises that there is no need khổng lồ give sầu a warning or handle hlặng too delicately.
I vì not know whether they are extra husky, or whether builders" labourers gather an exceptional thirst.
He called it full-on, cellphone-waving arena rock schmaltz, with husky, slow-moving guitars and a wallop of meaninglessly earnest vocals.
A husky, female voice tries to persuade its guests in a perceived, familiar tongue inlớn taking an nhà cửa of power.
In recent years, critics & audiences have noted that her voice has lowered and acquired an occasionally husky edge.
Các ý kiến của các ví dụ không diễn tả quan điểm của các chỉnh sửa viên thanglongsc.com.vn thanglongsc.com.vn hoặc của thanglongsc.com.vn University Press tuyệt của các đơn vị trao giấy phép.
*

If two people get on like a house on fire, they like each other very much & become friends very quickly.

Về Việc này
*Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Centric Là Gì ? Vì Sao Nó Giúp Doanh Nghiệp Phát Triển

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập thanglongsc.com.vn English thanglongsc.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Tài Khoản Lưu Ký Là Gì - NhữNg Thã´Ng Tin Về Læ°U Kã½ ChứNg Khoã¡N

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message