GOSSIP

  -  
conversation or reports about other people"s private lives that might be unkind, disapproving, or not true:


Bạn đang xem: Gossip

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú thanglongsc.com.vn.Học các tự bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tin.


*

(of a business or other organization) lớn pay for someone khổng lồ vị something or for something lớn happen

Về Việc này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

*Xem thêm:

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập thanglongsc.com.vn English thanglongsc.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Cách Mua Bán Chứng Khoán - Hướng Dẫn Đặt Lệnh Cổ Phiếu

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message