Financial leverage là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

leverage
*

Leverage (Econ) Tỷ phần vốn vay; Đòn bẩy về tài chính; Tỷ lệ vốn vay đối với tổng ngân sách.

Bạn đang xem: Financial leverage là gì

+ Một chỉ số về mối quan hệ giữa nợ dài hạn với vốn thực hiện.
leverage /"li:və/ danh từ
công dụng của đòn bẩy; lực của đòn bẩyhệ đòn bẩyLĩnh vực: điện lạnhsự bẩybogie brake leveragegiàn hãm giá chỉ chuyểnhigh leverage diagonalkìm cắt cộng lựcleverage actingcông dụng đòn bẩyleverage of loadcánh tay đòn Chịu đựng tảiảnh hưởngđầu tư mạnh vay mượn nợmarketing vay mượn nợtiện ích thực hiện đòn bẩysuất đòn bẩysức lực lao động đòn bẩycông dụng đòn bẩyfinancial leverage: tác dụng đòn bẩy tài chínhleverage factor: hệ số tác dụng đòn bẩychức năng vay nợtạo thêm tỷ suất vay mượn nợtỷ số chi phí (ghê doanh) cầm cố địnhtỷ số vay vốntỷ khoản đầu tư vaycapital leveragetỷ lệ vốn vaycommercial leveragephương án điều tiết thương mạicommercial leverageđòn kích bẩy tmùi hương mạidebt leverageđòn kích bẩy nợfinancial leverageđòn bẩy tài chínhleverage buyoutthiết lập đứt bởi vốn vayleverage ratiostỷ suất nợleverage stockvốn trường đoản cú tất cả cùng với nợ <"li:vəridʒ> o tỷ lệ đòn bẩy Tỷ số tổng thu nhập chưa chiết khấu vào tương lai bên trên vốn đầu tư cơ bản.
*

*

*

leverage

Từ điển Collocation

leverage noun

1 force

ADJ. enough, sufficient | extra | maximum

VERB + LEVERAGE have He tried lớn push the door open, but he didn"t have sầu sufficient leverage. | gain, get, obtain | apply, exert Position the piece of wood so that maximum leverage can be applied. | provide | increase

2 influence

ADJ. economic, political

VERB + LEVERAGE have | gain They are determined to gain more political leverage. | give sb

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Định Giá Cổ Phiếu Bằng Phương Pháp Chiết Khấu Dòng Tiền

strategic advantage; power lớn act effectively

relatively small groups can sometimes exert immense political leverage

v.

supplement with leverage

leverage the money that is already available

provide with leverage

We need to leverage this company


Bloomberg Financial Glossary

杠杆作用|杠杆比率杠杆作用;杠杆比率The use of debt financing, or property of rising or falling at a proportionally greater amount than comparable investments. For example, an option is said lớn have sầu high leverage compared to lớn the underlying stoông xã because a given price change in the stock may result in a greater increase or decrease in the value of the option.

Investopedia Financial Terms


1. The use of various financial instruments or borrowed capital, such as margin, lớn increase the potential return of an investment. 2. The amount of debt used khổng lồ finance a firm"s assets. A firm with significantly more debt than equity is considered lớn be highly leveraged.

Xem thêm: Hướng Dẫn Rút Tiền Paypal Về Ngân Hàng Thành Công 100%, Hướng Dẫn Rút Tiền Từ Paypal Về Việt Nam


1. Leverage can be created through options, futures, margin và other financial instruments. For example, sayyou have sầu $1,000 lớn invest. This amountcould be invested in 10 shares of Microsoft stock, but to lớn increase leverage,you could invest the$1,000in five sầu options contracts. You would then control500 shares instead of just 10.2. Most companies use debt khổng lồ finance operations. By doing so,a companyincreases its leverage because it can invest in business operations withoutincreasing itsequity. For example, if a company formed with an investment of $5 million from investors, the equity in the company is $5 million - this is the money the company uses to lớn operate. If the companyuses debt financingby borrowing $trăng tròn million, the company now has $25 million to lớn invest in business operations & more opportunity khổng lồ increase value for shareholders. Leverage helpsboth the investorand thefirm khổng lồ invest or operate. However, it comes with greater risk. If an investor uses leverage lớn make an investment& the investment moves against the investor,his or herloss is muchgreater than it would"ve been if the investment had not been leveraged - leverage magnifies both gains và losses. In the businessworld, a company can use leverage to try to lớn generate shareholder wealth, but if it fails lớn vày so,the interest expense and credit risk of mặc định destroys shareholder value.
Debt RatioDeleverageDerivativeDerivatives Time BombFuturesHedge FundLeveraged BuyoutMarginOperating LeverageOptions