Financial Institution Là Gì

  -  
a company that provides financial services, for example, a ngân hàng, an insurance company, or an investment fund:


Bạn đang xem: Financial institution là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ thanglongsc.com.vn.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép


Xem thêm: ( Hash Rate Là Gì ? Tìm Hiểu Chi Tiết Về Thuật Ngữ Này Ý Nghĩa Và Sức Ảnh Hưởng Tới Giá Tiền Điện Tử

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập thanglongsc.com.vn English thanglongsc.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Top Và Bottom Là Gì - Cách Nhận Biết Top Và Bot

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語