Đường trung bình

  -  
*

+ (Delta ABC) bao gồm (D) là trung điểm của (AB) , (E) là trung điểm của (AC) cần (DE) là đường trung bình của tam giác (ABC) ( Rightarrow DE m//BC;,DE = dfrac12BC.)

+ Nếu (left{ eginarraylDA = DB\DE m//BCendarray ight. Rightarrow EC = EA) .

Bạn đang xem: đường trung bình

Đường vừa đủ của hình thang

Ví dụ:

*

+ Hình thang (ABCD) (hình vẽ) gồm (E) là trung điểm (AD) , (F) là trung điểm của (BC) đề nghị (EF) là con đường vừa phải của hình thang ( Rightarrow left{ eginarraylEF m//DC\EF = dfracAB + DC2endarray ight.)

2. Các dạng tân oán hay gặp

Dạng 1: Chứng minch các hệ thức về cạnh và góc. Tính các cạnh cùng góc.

Pmùi hương pháp:

Sử dụng đặc thù mặt đường trung bình của tam giác với hình thang.


+ Đường vừa đủ của tam giác thì tuy vậy song với cạnh thiết bị cha và bởi nửa cạnh ấy.

+ Đường trung bình của hình thang thì song tuy nhiên cùng với nhì lòng với bằng nửa tổng nhì đáy.

+ Đường trực tiếp trải qua trung điểm một cạnh của tam giác với song song với cạnh thiết bị nhì thì trải qua trung điểm cạnh trang bị ba.

Xem thêm: Chủ Nghĩa Liên Bang Là Gì - Giới Thiệu Về Quốc Gia Đức

+ Đường trực tiếp đi qua trung điểm một bên cạnh của hình thang với tuy nhiên tuy vậy với nhị lòng thì trải qua trung điểm ở bên cạnh thứ nhị.

Dạng 2: Chứng minh một cạnh là con đường trung bình của tam giác, hình thang.

Pmùi hương pháp:

Sử dụng khái niệm con đường mức độ vừa phải của tam giác cùng hình thang.

+ Đường vừa phải của tam giác là đoạn trực tiếp nối trung điểm hai cạnh của tam giác.

Xem thêm: Grayscale Là Gì - Phân Loại Và Hạn Chế Của Thước Xám Grayscale

+ Đường mức độ vừa phải của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm nhì cạnh bên của hình thang.


Mục lục - Toán thù 8
CHƯƠNG 1: PHÉPhường NHÂN VÀ PHÉPhường CHIA CÁC ĐA THỨC
Bài 1: Phép nhân đơn thức với nhiều thức, đa thức cùng với nhiều thức
Bài 2: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài 3: Các hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Bài 4: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử thông thường
Bài 5: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp sử dụng hằng đẳng thức
Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đội hạng tử
Bài 7: Păn năn vừa lòng nhiều phương pháp so với đa thức thành nhân tử
Bài 8: Chia solo thức mang đến đối chọi thức
Bài 9: Chia nhiều thức một biến đổi đang thu xếp
Bài 10: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Bài 1: Phân thức đại số
Bài 2: Rút ít gọn phân thức đại số
Bài 3: Qui đồng mẫu mã thức nhiều phân thức
Bài 4: Cộng, trừ các phân thức
Bài 5: Nhân, chia những phân thức hữu tỉ
Bài 6: Biến đổi những phân thức hữu tỉ
Bài 7: Ôn tập chương 2: Phân thức đại số
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Bài 1: Mngơi nghỉ đầu về pmùi hương trình
Bài 2: Pmùi hương trình bậc nhất một ẩn và phương pháp giải
Bài 3: Phương thơm trình tích
Bài 4: Phương trình đựng ẩn ở mẫu mã
Bài 5: Giải bài bác tân oán bằng phương pháp lập phương trình
Bài 6: Ôn tập cmùi hương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn
CHƯƠNG 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Bài 1: Liên hệ thân sản phẩm công nghệ trường đoản cú và phnghiền cùng
Bài 2: Liên hệ thân máy tự với phép nhân
Bài 3: Bất pmùi hương trình bậc nhất một ẩn
Bài 4: Phương trình cất dấu quý hiếm hoàn hảo nhất
Bài 5: Ôn tập chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn
CHƯƠNG 5: TỨ GIÁC
Bài 1: Tứ đọng giác
Bài 2: Hình thang
Bài 3: Đường vừa phải của tam giác, hình thang
Bài 4: Đối xứng trục
Bài 5: Hình bình hành
Bài 6: Đối xứng trung tâm
Bài 7: Hình chữ nhật
Bài 8: Hình thoi
Bài 9: Hình vuông
Bài 10: Ôn tập chương 5: Tứ giác
CHƯƠNG 6: ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
Bài 1: Đa giác, nhiều giác phần đông
Bài 2: Diện tích hình chữ nhật, diện tích S tam giác
Bài 3: Diện tích hình thang, diện tích S hình thoi
Bài 4: Ôn tập cmùi hương 6: Đa giác, diện tích S đa giác
CHƯƠNG 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
Bài 1: Định lí Ta-lét. Định lí đảo với hệ quả của định lí Ta-lét
Bài 2: Tính hóa học đường phân giác của tam giác
Bài 3: Hai tam giác đồng dạng
Bài 4: Trường đúng theo đồng dạng trước tiên
Bài 5: Trường phù hợp đồng dạng vật dụng nhì
Bài 6: Trường hòa hợp đồng dạng lắp thêm cha
Bài 7: Các ngôi trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Bài 8: Ôn tập cmùi hương 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
CHƯƠNG 8: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP.. ĐỀU
Bài 1: Hình hộp chữ nhật
Bài 2: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
Bài 3: Hình lăng trụ đứng
Bài 4: Hình chóp hầu như, hình chóp cụt các
Bài 5: Ôn tập chương thơm 8: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn
*

*

Học toán trực đường, tìm tìm tư liệu toán và share kiến thức toán thù học tập.


thanglongsc.com.vn
Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi trên