Dino là gì

  -  
a type of reptile that became extinct about 65,000,000 years ago. There were many different types of dinosaur, some of which were extremely large.


Bạn đang xem: Dino là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ thanglongsc.com.vn.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tín.


a reptile (= cold-blooded animal), some types of which were extremely large, that stopped existing a very long time ago
A dinosaur is also something that is old & that has not been able lớn change when conditions have sầu changed and is therefore no longer useful:
*

to laugh repeatedly in a quiet but uncontrolled way, often at something silly or rude or when you are nervous

Về bài toán này
*

*Xem thêm: Break Out Là Gì ? Dấu Hiệu Nhận Biết Breakout Thành Công Dấu Hiệu Nhận Biết Breakout Thành Công

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn thanglongsc.com.vn English thanglongsc.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Giới Thiệu Về Mô Hình Cốc Tay Cầm Ngược) Là Gì? Mô Hình Cốc Tay Cầm

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語