Cost of capital là gì

  -  
the amount of money that a company must pay out in dividends lớn it shareholders, and in interest on bonds and other loans:


Bạn đang xem: Cost of capital là gì

Determining the cost of capital allows you to lớn calculate what return on investment is necessary to compensate you for the risk you are taking.
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ thanglongsc.com.vn.Học những tự bạn cần giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


*

a type of khiêu vũ where carefully organized movements tell a story or express an idea, or a theatre work that uses this type of dancing

Về Việc này
*

*

*Xem thêm: Chỉ Số Eps Là Gì? Cách Tính Số Lượng Cổ Phiếu Đang Lưu Hành Số Lượng Cổ Phiếu Đang Lưu Hành

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập thanglongsc.com.vn English thanglongsc.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Vietnam Zip Code Vietnam - Mã Bưu Chính (Zipcode) 63 Tỉnh Thành Việt Nam

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語