Corn Là Gì

  -  
a tall plant grown in many parts of the world for its yellow seeds, which are eaten as food, made into lớn flour, or fed lớn animals:


Bạn đang xem: Corn là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use tự thanglongsc.com.vn.Học các tự bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tín.


a tall plant grown for its whole yellow or White seeds which are eaten cooked, made into flour, or fed to animals:
*

*

*

*Xem thêm: Cách Tạo Quảng Cáo Trên Remitano Hiệu Quả Nhất, Bí Quyết Tối Ưu Quảng Cáo Mua

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn thanglongsc.com.vn English thanglongsc.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Ứng Dụng Công Nghệ Tokenization Là Gì ? 4 Lợi Ích Nổi Bật Của Tokenization

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message