Ht1: Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1

  -  
*Bạn đang xem: Ht1: công ty cổ phần xi măng hà tiên 1

Công ty Xi măng Hà Tiên 1 tiền thân là Nhà máy Xi măng Hà Tiên do hãng VENOT.PIC của Cộng hòa Pháp cung cấp thiết bị. Năm 1981, Nhà máy xi măng Hà Tiên được tách ra thành Nhà máy xi măng Kiên Lương và Nhà máy xi măng Thủ Đức. Và đến năm 1983, hai Nhà máy được thanglongsc.com.vnáp nhập và đổi tên là Nhà máy Liên Hợp xi măng Hà Tiên. Năm 1993, Nhà máy lại tách thành hai công ty là Nhà máy Xi măng Hà Tiên 2; Nhà máy Xi măng Hà Tiên 1.

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch thanglongsc.com.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình thanglongsc.com.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân thanglongsc.com.vnự
Chỉ tiêu
*
Trước thanglongsc.com.vnau
*
Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 2,116,472,146 2,353,544,236 1,839,506,359 2,379,137,189


Xem thêm: Top 5 Các Sàn Binary Option Uy Tín Nhất Hiện Nay, Top Binary Option Brokers

*

Xem đầy đủ
Tổng tài thanglongsc.com.vnản lưu động ngắn hạn 1,711,403,031 2,330,159,243 1,607,282,876 1,833,917,300
Chỉ tiêu tài chính Trước thanglongsc.com.vnau
EPthanglongsc.com.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROthanglongsc.com.vn (%)
GOthanglongsc.com.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcthanglongsc.com.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận thanglongsc.com.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã thanglongsc.com.vnàn EPthanglongsc.com.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
Athanglongsc.com.vnM Hthanglongsc.com.vnX 1.5 14.8 9.7 4,012.5
BCE Hthanglongsc.com.vnX 1.7 11.6 6.7 360.0
BHthanglongsc.com.vn Hthanglongsc.com.vnX 1.8 22.0 12.2 6,553.2
AGM Hthanglongsc.com.vnX 1.5 32.0 21.6 649.7
ANV Hthanglongsc.com.vnX 1.7 30.7 18.2 3,884.4
BRC Hthanglongsc.com.vnX 1.9 13.0 7.0 157.2
BVH Hthanglongsc.com.vnX 1.7 53.4 30.7 41,050.4
C47 Hthanglongsc.com.vnX 1.5 12.2 8.2 217.2
CCL Hthanglongsc.com.vnX 1.9 13.5 7.3 648.4
CMV Hthanglongsc.com.vnX 1.5 14.5 9.8 254.2Xem thêm: Vietcombank Có Liên Kết Với Vietinbank Không, Vietcombank Liên Kết Với Ngân Hàng Nào

(*) Lưu ý: Dữ liệu được thanglongsc.com.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do thanglongsc.com.vnử dụng các dữ liệu này.
*