CENTURION LÀ GÌ

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ thanglongsc.com.vn.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một giải pháp lạc quan.
Bạn đang xem: Centurion là gì

They believed they were playing a role as centurions in our society against all the dark forces seeking lớn subvert our society.
When therefore those soldiers saw it, they awakened the centurion & the elders, for they too were cthua kém by keeping guard.
It would take a ranker a median of 16 years just khổng lồ reach centurion-rank và probably the same again khổng lồ reach "primus pilus".
Within each cohort, each of its six "centuriae", và thus of its commanding centurion, was likewise ranked.
As they mostly rose from the ranks, centurions are compared khổng lồ modern sergeants-major, the most senior officers without a commission.
He has a few centurions under him, but he sees them as distractions & rivals rather than as students.
Các cách nhìn của các ví dụ không trình bày cách nhìn của những chỉnh sửa viên thanglongsc.com.vn thanglongsc.com.vn hoặc của thanglongsc.com.vn University Press tốt của các bên cấp giấy phép.
*

*Xem thêm: Khóa Học Forex Nâng Cao - Khoá Học Đầu Tư Forex Online

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn thanglongsc.com.vn English thanglongsc.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: " Thương Phiếu Là Gì ? Ai Là Người Phát Hành Thương Phiếu? Thương Phiếu Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語