Camp trong facebook là gì? những thuật ngữ cần biết

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự thanglongsc.com.vn.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một cách đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Camp trong facebook là gì? những thuật ngữ cần biết

khổng lồ put a group of tents or temporary shelters in one place, or to put someone in a group of tents or temporary shelters:
A camp is also a place in the countryside organized for people, esp. children, khổng lồ visit or live for a while to enjoy nature:
A camp is also a place where people, esp. military people, are trained, where military prisoners are kept, or where people have lớn live sầu temporarily.
*

a type of dance in which the rhythm is kept by the noise of the dancer"s shoes on the floor

Về bài toán này
*

*Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục English Town Tuyển Dụng Archives, Công Ty Cổ Phần Giáo Dục English Town Tuyển Dụng

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn thanglongsc.com.vn English thanglongsc.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Tỉ Số Ev/Ebit, Ev/Ebitda Là Gì ? Ev/Ebit Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message