Cách xác định tỷ giá mua và tỷ giá bán

  -  

Hướng dẫn bình thường về tỷ giá hối hận đoái cùng chênh lệch tỷ giá chỉ đối hoái được khuyên bảo trên điều 69 – Tài khoản 413, Thông tư 200/2014/TT-BTC nhỏng sau:

1. Quy định tầm thường về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái

1.1.

Bạn đang xem: Cách xác định tỷ giá mua và tỷ giá bán

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thiết thực hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái sự so sánh. Chênh lệch tỷ giá hối đoái chủ yếu phát sinc trong các trường hợp:

– Thực tế mua bán, trao đổi, thanh toán các quá trình gớm tế phát sinch bằng ngoại tệ trong kỳ (chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện);

– Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tiền giấy (chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện);

– Chuyển đổi Báo cáo tài chánh được lập bằng ngoại tệ sang trọng Đồng Việt Nam.

1.2. Các loại tỷ giá hối đoái (sau đây đọc tắt là tỷ giá) sử dụng trong kế toán

Các doanh nghiệp có quá trình kinh tế phát sinch bằng ngoại tệ phải thực hiện ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính theo một solo vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam, hoặc đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng vào kế toán. Việc quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam phải căn cứ vào:

– Tỷ giá giao dịch thực tế;

– Tỷ giá ghi sổ kế toán.

Khi xác định nghĩa vụ thuế (kê knhị, quyết toán và nộp thuế), doanh nghiệp thực hiện theo các quy định của pháp luật về thuế.


Tổng hòa hợp điểm bắt đầu TT 200/2014/TT-BTC về cơ chế kế tân oán DN

1.3. Ngulặng tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế:

a) Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ:

– Tỷ giá giao dịch thiết thực lúc mua bán ngoại tệ (hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi): Là tỷ giá ký kết trong hợp đồng download, bán ngoại tệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng thương mại;

– Trường hợp hợp đồng không quy định tỷ giá thanh khô toán thì doanh nghiệp ghi sổ kế toán theo nguim tắc:

+ Tỷ giá giao dịch thực tế Khi góp vốn hoặc nhận vốn góp: Là tỷ giá thiết lập ngoại tệ của ngân hàng chỗ doanh nghiệp mở tài khoản để nhận vốn của nhà đầu tứ tại ngày góp vốn;

+ Tỷ giá giao dịch thực tế Khi ghi nhận nợ phải thu: Là tỷ giá sở hữu của ngân hàng tmùi hương mại khu vực doanh nghiệp ra lệnh người mua hàng thanh hao toán tại thời điểm giao dịch phát sinh;

+ Tỷ giá giao dịch thực tế lúc ghi nhận nợ phải trả: Là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại khu vực doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinc.

+ Đối với các giao dịch sở hữu sắm tài sản hoặc các khoản bỏ ra phí được thanh hao toán ngay bằng ngoại tệ (ko qua các tài khoản phải trả), tỷ giá giao dịch thiết thực là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại địa điểm doanh nghiệp thực hiện tkhô cứng toán.

b) Tỷ giá giao dịch thiết thật Lúc đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có nơi bắt đầu ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính: Là tỷ giá công bố của ngân hàng tmùi hương mại chỗ doanh nghiệp thường xuim có giao dịch (do doanh nghiệp tự lựa chọn) theo ngulặng tắc:

– Tỷ giá giao dịch thực tế lúc đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có nơi bắt đầu ngoại tệ được phân loại là tài sản: Là tỷ giá cài đặt ngoại tệ của ngân hàng tmùi hương mại địa điểm doanh nghiệp thường xulặng có giao dịch tại thời điểm lập Báo cáo tiền bạc. Đối với các khoản ngoại tệ gửi ngân hàng thì tỷ giá thiết thật Lúc đánh giá lại là tỷ giá tải của chính ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ.

– Tỷ giá giao dịch thiết thật Khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có cội ngoại tệ được phân loại là nợ phải trả: Là tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương thơm mại tại thời điểm lập Báo cáo tài chính;

– Các 1-1 vị vào tập đoàn được áp dụng bình thường một tỷ giá bởi vì shop mẹ quy định (phải đảm bảo sát với tỷ giá giao dịch thực tế) để đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phát sinh từ các giao dịch nội bộ.

1.4. Nguim tắc xác định tỷ giá ghi sổ: Tỷ giá ghi sổ gồm: Tỷ giá ghi sổ thiết thật đích danh hoặc tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động (tỷ giá bình quân gia quyền sau từng lần nhập).

– Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh: Là tỷ giá Lúc thu hồi các khoản nợ phải thu, các khoản ký cược, ký quỹ hoặc thanh toán các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, được xác định theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch phát sinc hoặc tại thời điểm đánh giá lại cuối kỳ của từng đối tượng.

– Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động là tỷ giá được sử dụng tại mặt Có tài khoản tiền lúc tkhô hanh toán tiền bằng ngoại tệ, được xác định trên cơ sở mang tổng quý hiếm được phản ánh tại bên Nợ tài khoản tiền chia mang lại số lượng ngoại tệ thực có tại thời điểm tkhô cứng toán.


1.5. Nguyên tắc áp dụng tỷ giá vào kế toán

a) khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá giao dịch thiết thực tại thời điểm giao dịch phát sinh được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với:

– Các tài khoản phản ánh lệch giá, thu nhập khác. Riêng trường hợp bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ hoặc thu nhập có liên quan đến doanh thu nhận trcầu hoặc giao dịch nhận trcầu tài chánh người mua hàng thì lợi nhuận, thu nhập tương ứng với số tiền nhận trmong được áp dụng tỷ giá giao dịch thiết thật tại thời điểm nhận trcầu của người dùng (ko áp dụng theo tỷ giá giao dịch thiết thật tại thời điểm ghi nhận lệch giá, thu nhập).

Xem thêm: Parabol Là Gì ? Cách Vẽ Parabol Và Xác Định Tọa Độ Đỉnh Parabol

– Các tài khoản phản ánh bỏ ra phí đem đến, sale, bỏ ra phí khác. Riêng trường hợp phân bổ khoản đưa ra phí trả trmong vào chi phí tạo nên, kinh doanh trong kỳ thì đưa ra phí được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả trmong (ko áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận chi phí).

– Các tài khoản phản ánh tài sản. Riêng trường hợp tài sản được tải có liên quan đến giao dịch trả trước mang lại người bán thì cực hiếm tài sản tương ứng với số tiền trả trmong được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả trmong cho người bán (không áp dụng theo tỷ giá giao dịch thiết thực tại thời điểm ghi nhận tài sản).

– Tài khoản loại vốn chủ sở hữu;

– Bên Nợ các TK phải thu; Bên Nợ các TK vốn bằng tiền; Bên Nợ các TK phải trả Khi phát sinh giao dịch trả trcầu tiền mang lại người bán.

– Bên Có các TK phải trả; Bên Có các TK phải thu Khi phát sinch giao dịch nhận trcầu tiền giấy người mua;

b) khi phát sinch các giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với các loại tài khoản sau:

– Bên Có các TK phải thu (ngoại trừ giao dịch nhận trước tiền tài người mua); Bên Nợ TK phải thu Lúc tất toán khoản tiền nhận trmong của người mua vì đã chuyển giao sản phẩm, hàng hóa, TSCĐ, cung cấp dịch vụ, khối lượng được nghiệm thu; Bên Có các TK khoản ký cược, ký quỹ, chi phí trả trước;

– Bên Nợ các TK phải trả (ngoại trừ giao dịch trả trcầu tiền đến người bán); Bên Có TK phải trả Lúc tất toán khoản tiền ứng trcầu mang lại người bán bởi đã nhận được Sản phẩm, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ, nghiệm thu khối lượng.


– Trường hợp trong kỳ phát sinh nhiều khoản phải thu hoặc phải trả bằng ngoại tệ với cùng một đối tượng thì tỷ giá ghi sổ thiết thật đích danh mang đến từng đối tượng được xác định trên cơ sở bình quân gia quyền di động của các giao dịch với đối tượng đó.

c) Lúc thực hiện thanh hao toán bằng ngoại tệ, tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán ở mặt Có các TK tiền.

1.6. Nguim tắc xác định các khoản mục tiền tệ có nơi bắt đầu ngoại tệ: Là các tài sản được thu hồi bằng ngoại tệ hoặc các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ. Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ có thể bao gồm:

a) Tiền mặt, các khoản tương đương tiền, tiền nhờ cất hộ có kỳ hạn bằng ngoại tệ;

b) Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả có gốc ngoại tệ, ngoại trừ:

– Các khoản trả trcầu mang đến người bán và các khoản chi phí trả trước bằng ngoại tệ. Trường hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng vững trãi về việc người bán ko thể cung cấp hàng hoá, dịch vụ và doanh nghiệp sẽ phải nhận lại các khoản trả trcầu bằng ngoại tệ thì các khoản này được coi là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

– Các khoản người mua hàng trả tiền trmong và các khoản lệch giá nhận trước bằng ngoại tệ. Trường hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng chắc cú về việc doanh nghiệp ko thể cung cấp hàng hoá, dịch vụ và sẽ phải trả lại các khoản nhận trmong bằng ngoại tệ mang lại người mua thì các khoản này được coi là các khoản mục tiền tệ có nơi bắt đầu ngoại tệ.

c) Các khoản đi vay, cho vay vốn dưới mọi hình thức được quyền thu hồi hoặc có nghĩa vụ hoàn trả bằng ngoại tệ.

d) Các khoản để cọc, ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại bằng ngoại tệ; Các khoản nhận ký cược, ký quỹ phải hoàn trả bằng ngoại tệ.


*

Hướng dẫn phổ biến về tỷ giá theo Thông tư 200


2. Nguyên tắc kế toán chênh lệch tỷ giá

a) Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi nguyên ổn tệ bên trên sổ kế toán đưa ra tiết các tài khoản: Tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, tiền đã chuyển, các khoản phải thu, các khoản phải trả.

b) Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá đều được phản ánh tức thì vào lợi nhuận hoạt động tiền vàng (nếu lãi) hoặc chi phí tiền tài (nếu lỗ) tại thời điểm phát sinc.Riêng khoản chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn trcầu hoạt động của các doanh nghiệp do Nhà nmong nắm giữ 100% vốn điều lệ có thực hiện dự án, công trình trọng điểm quốc gia gắn với nhiệm vụ ổn định ghê tế vĩ mô, bình an, quốc phòng được tập hợp, phản ánh trên TK 413 và được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động tiền tài hoặc bỏ ra phí tài chánh Lúc doanh nghiệp đi vào hoạt động theo nguyên ổn tắc:

– Khoản lỗ tỷ giá lũy kế trong giai đoạn trmong hoạt động được phân vùng trực tiếp từ TK 413 vào đưa ra phí tiền tài, không thực hiện kết chuyển trải qua TK 242 – bỏ ra phí trả trước;

– Khoản lãi tỷ giá lũy kế vào giai đoạn trmong hoạt động được phân bổ trực tiếp từ TK 413 vào lợi nhuận hoạt động tiền giấy, không thực hiện kết chuyển thông qua TK 3387 – Doanh thu không thực hiện;

– Thời gian phân vùng thực hiện theo quy định của pháp luật đối với loại hình doanh nghiệp vì Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Riêng số phân bố khoản lỗ tỷ giá tối tphát âm trong từng kỳ phải đảm bảo ko nhỏ hơn mức lợi nhuận trước thuế trước khi phân vùng khoản lỗ tỷ giá (sau khi phân vùng lỗ tỷ giá, lợi nhuận trước thuế của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bằng không).

c) Doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế tại toàn cục các thời điểm lập Báo cáo tiền của theo quy định của pháp luật. Đối với các doanh nghiệp đã sử dụng công cụ tài chánh để dự phòng rủi ro hối đoái thì không được đánh giá lại các khoản vay, nợ phải trả có cội ngoại tệ đã sử dụng công cụ tiền vàng để dự phòng rủi ro hối đoái.

Xem thêm: App Theo Dõi Giá Vàng Nhanh, Cập Nhật Hàng Ngày, Biểu Đồ Xauusd

d) Doanh nghiệp ko được vốn hóa các khoản chênh lệch tỷ giá vào quý hiếm tài sản dở dang.