CÁCH TÍNH CHI PHÍ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

  -  

Một trong những điểm thay đổi trong cơ chế kế toán thù công ty lớn phát hành theo Thông bốn số 200/2014/TT-BTC (Gọi tắt là Thông tư 200) là những hiện tượng bắt đầu về câu hỏi giải pháp xử lý kế tân oán những ngân sách tạo nên lúc thi công trái phiếu. Bài viết dưới đây vẫn làm rõ hơn phương pháp hạch toán thù theo những quy định new này.quý khách vẫn xem: Cách tính chi phí gây ra trái phiếu

Kế toán chi phí gây ra trái khoán thường theo Thông bốn 200

Chế độ kế toán thù doanh nghiệp phát hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC dụng cụ ngân sách chế tạo trái khoán sẽ tiến hành ghi dấn tức thì vào báo cáo hiệu quả sale nếu nhỏ, hoặc vốn hóa là tài sản (hạch toán vào tài khoản 242) rồi phân chia dần.

Bạn đang xem: Cách tính chi phí phát hành trái phiếu

Bạn sẽ xem: Cách tính ngân sách tạo trái phiếu

Theo Thông bốn 200, chi phí desgin trái phiếu không ghi dấn trực tiếp vào ngân sách tốt vốn hóa vào gia tài nhằm phân chia dần dần nữa mà lại trừ vào mệnh giá chỉ của trái khoán tạo ra. Các phép tắc này phản chiếu đúng thực chất hơn của ngân sách chế tạo trái khoán là một trong khoản làm cho giảm số tiền thu được từ bỏ trái khoán, cùng cũng cân xứng cùng với các chính sách vào Chuẩn mực kế tân oán quốc tế cũng giống như Chuẩn mực kế tân oán Mỹ.

Điều 54 Thông tứ 200 quy định: “Chi phí phát hành trái phiếu được phân vùng dần phù hợp với kỳ hạn trái phiếu theo phương pháp đường thẳng hoặc phương pháp lãi suất thực tế và ghi nhận vào bỏ ra phí tài chính hoặc vốn hóa. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, đưa ra phí phát hành trái phiếu được ghi giảm mệnh giá của trái phiếu. Định kỳ, kế toán phân bổ chi phí phát hành trái phiếu bằng cách ghi tăng giá trị mệnh giá trái phiếu và ghi nhận vào bỏ ra phí tiền vàng hoặc vốn hóa phù hợp với việc ghi nhận lãi vay mượn phải trả của trái phiếu”.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Reef Là Gì ? Tìm Hiểu Về Reef Token Nghĩa Của Từ Reef Trong Tiếng Việt

ví dụ như kế toán trái phiếu thường: (Đơn vị tính:triệu đồng)

Để thuận lợi cho câu hỏi tính toán, phân bổ ngân sách xây dựng, thông tin tài khoản 34311 bắt buộc được cụ thể để theo dõi và quan sát thành nhị phần: Mệnh giá trái khoán với Chi tiêu tạo.

TK 343111 – Mệnh giá chỉ trái phiếu

TK 343112 – Chi tiêu thi công trái phiếu

Nếu lãi suất của những khoản nợ tương tự là 8% thì trái phiếu được vạc theo mệnh giá bán. Trường vừa lòng đơn vị phân chia ngân sách kiến thiết theo cách thức con đường thẳng thì ngân sách xây đắp được phân bổ theo bảng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁPhường. ĐƯỜNG THẲNG


*

Các cây viết tân oán tương quan trong thời hạn năm ngoái nhỏng sau:

Nợ TK 111, 112: 9.880

Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 840

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 40

Trường hòa hợp công ty phân bổ ngân sách xây dừng theo cách thức lãi thực thì lãi suất thực tiễn của khoản vay mượn này là lãi suất vay nhằm khuyến mãi dòng tài chính đưa ra trả đến trái phiếu về năm tạo bởi với số tiền thu được từ việc xây dừng 9.880. Lãi suất thực tế của khoản vay mượn là 8,47%. Ta tất cả bảng phân bổ chi phí thiết kế theo phương thức lãi thực nlỗi sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁPhường LÃI THỰC


*

Các cây viết tân oán tương quan đến số trái phiếu này như sau:

Nợ TK 111, 112: 9.880

Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 836,8

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 36,8

Nợ TK 635 839,91

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 39,91

Nợ TK 635 843,29

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 43,29

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

TRƯỜNG HỢP. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH CÓ CHIẾT KHẤU

Nếu lãi suất vay của các khoản nợ tương tự là 10%/năm thì trái phiếu được định giá nlỗi sau:

10.000 x 0,7152 + 800 x 2,48685 = 9.502,7.

Xem thêm: Merkle Tree Là Gì ? Merkle Tree Sử Dụng Trong Blockchain Như Thế Nào?

Nếu việc phân chia ưu tiên trái khoán triển khai theo cách thức đường thẳng thì bài toán phân bổ khuyến mãi với ngân sách tạo ra những năm theo bảng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, CHIẾT KHẤU TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁPhường ĐƯỜNG THẲNG


*

Cách tính:

Chiết khấu phân chia thường niên = 497,3/3 = 165,77Phí chế tạo phân chia hàng năm = 120/3 = 40

Các cây bút toán tương quan trong thời hạn 2015 nlỗi sau:

Nợ TK 111, 112: 9.382,7

Nợ TK 34312 497,3

Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 1.005,77

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 40

Có TK 34312 165,77

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

Nếu ưu tiên trái phiếu được phân bổ theo phương thức lãi thực thì ngân sách chế tạo rất cần được trừ khỏi số chi phí thu từ bỏ trái khoán để tính ra Tỷ Lệ ngân sách đi vay thực tiễn cơ mà chủ thể phải bỏ ra trả. Tỷ lệ ngân sách đi vay mượn thực tế là Tỷ Lệ lãi suất nhằm chiết khấu các dòng tiền yêu cầu tkhô nóng toán thù cho các trái nhà bằng cùng với số chi phí thực thu được trường đoản cú kiến thiết trái khoán. Với những thông tin sẽ mang đến thì xác suất chi phí đi vay mượn thực tiễn lúc kiến tạo trái phiếu của doanh nghiệp A là 10,5%. Ta gồm bảng phân bổ ngân sách tạo ra, chiết khấu trái phiếu nlỗi sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, CHIẾT KHẤU TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP LÃI THỰC


*

Giải mê say biện pháp tính:

Ngân sách chi tiêu tài bao gồm ghi nhận hàng năm=Giá trị ghi sổ trái khoán đầu nămxTỷ lệ ngân sách đi vay thực tiễn (10,5%)

Tổng chiết khấu cùng mức giá tạo phân bổ=giá thành tài bao gồm ghi nhậnTiền lãi trái khoán bỏ ra trả bởi tiền

Các cây viết toán liên quan đến số trái khoán này như sau:

Nợ TK 111, 112: 9.382,7

Nợ TK 34312 497,3 Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 985,59

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 36,08

Có TK 34312 149,51

Nợ TK 635 1.005,08

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 39,87

Có TK 34312 165,21

Nợ TK 635 1.005,08

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 39,87

Có TK 34312 165,21

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

TRƯỜNG HỢPhường PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÓ PHỤ TRỘI

Nếu lãi suất vay của những số tiền nợ tương tự là 6% thì trái khoán được định vị như sau:

10.000 x 0,83692 + 800 x 2,67301 = 10.534,6.

do vậy vào ngôi trường thích hợp chủ thể xây đắp trái phiếu bao gồm phụ trội với tầm phú trội của trái phiếu là: 10.534,6 – 10.000 = 534,6

Nếu cửa hàng A triển khai phân bổ phú trội với chi phí tạo theo phương thức đường trực tiếp thì khoản phụ trội cùng giá thành thiết kế phân chia theo bảng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, PHỤ TRỘI TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁPhường. ĐƯỜNG THẲNG


*

Các bút toán đề đạt trong thời gian 2015 nlỗi sau:

Nợ TK 111, 112: 10.414,6

Nợ TK 3411 120

Có TK 34311 1 10.000

Có TK 34313 534,6

Nợ TK 635 661,8

Nợ TK 34313 178,2

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 40

Nếu chủ thể A thực hiện phân bổ phú trội và ngân sách xây cất theo phương thức lãi thực thì Xác Suất chi phí đi vay mượn thực tiễn là 6,436% và tất cả bảng phân bổ sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, CHIẾT KHẤU TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁPhường LÃI THỰC

Các bút tân oán tương quan mang đến khoản trái phiếu chế tạo này nhỏng sau:

Nợ TK 111, 112: 10.414,6

Nợ TK 3431112 120

Có TK 343111 10.000

Có TK 34313 534,6

Nợ TK 635 670,33

Nợ TK 34313 167,21

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 37,53

Nợ TK 635 661,98

Nợ TK 34313 177,97

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 39,95

Nợ TK 635 653,10

Nợ TK 34313 189,42

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 42,52

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Tài chủ yếu (2014), Thông bốn số 200/2014/TT-BTC – Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp