Bolt là gì

  -  
bolt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bolt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bolt.

Bạn đang xem: Bolt là gì


Từ điển Anh Việt

bolt

/boult/

* danh từ

cái sàng, máy sàng; cái rây

* ngoại động từ ((cũng) boult)

sàng; rây

điều tra; xem xét

to bolt to the bran: điều tra kỹ lưỡng; xem xét tỉ mỉ

* danh từ

mũi tên

cái then, cái chốt cửa

bó (mây, song); súc (giấy, vải...)

chớp; tiếng sét

bu-lông

sự chạy trốn

sự chạy lao đi

to bolt from the blue

việc xảy ra bất thình lình; tiếng sét ngang tai

bolt line (position)

(quân sự) vị trí chốt

to make a bolt for it

(thông tục) chạy trốn

to shoot one"s bolt

(nghĩa bóng) cố gắng hết sức

* ngoại động từ

đóng cửa bằng then, cài chốt

ngốn, nuốt chửng, ăn vội

chạy trốn

chạy lao đi; lồng lên (ngựa)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (chính trị) ly khai (đảng); không ủng hộ đường lối của đảng

to bolt someone in

đóng chốt cửa nhốt ai

to bolt someone out

đóng chốt cửa không cho ai vào

* phó từ

(+ upright) rất thẳng, thẳng như mũi rên


Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

bolt

* kinh tế

bó (mây, song ...)

cái sàng

kiện (vải ...)

súc (giấy ...)

* kỹ thuật

bắt vít

bó (mây song)

bu lông

bulông

cái chốt

cái móc nhỏ

chốt khóa

cửa

cửa đóng bằng then

đai ốc

đinh móc

đinh ốc

đóng chốt

đóng đinh

gióng cửa

khóa

nắp

mũi đột chốt

sàng

sét

siết chặt bằng bulông

van

vặn bulông

vít

vít cấy

vít siết chặt

cơ khí & công trình:

bắt bằng bulông

trục nhỏ

xây dựng:

cài chốt

chốt kiểu móc

đóng cửa bằng then

gỗ súc ngắn

thân cây vừa đốn

điện:

tia sét


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Fibonacci Là Gì? Tại Sao Fibonacci Là Vũ Khí Kỳ Diệu Trong Giao Dịch Forex


*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Các Loại Đòn Bẩy Trong Kinh Doanh, Đòn Bẩy Trong Kinh Doanh Là Gì


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*